Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

05/10/2021 05:23

1. Mục đích và phạm vi của thu thập thông tin 

CHEF & CHEF Việt Nam không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ 3 nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ cửa hàng.

Khi bạn liên hệ đăng kí mua hàng thông tin cá nhân mà CHEF & CHEF thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về sản phẩm:

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận hàng
 • Địa chỉ giao nhận hàng

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ CHEF & CHEF sử dụng trong nội bộ cửa hàng và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sựu kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với thông tin cá nhân CHEF & CHEF chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng yêu cầu

 

4. Địa chỉ của đơn thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Website: https://chefnchef.vn
 • Hotline: 1900633621
 • Showroom tại Hà Nội: Số 173-No.04, khu Dịch vụ 27-28, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội.

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

CHEF & CHEF không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm gửi về hộp mail của chúng tôi hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về Hotline: 1900633621

 

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. CHEF & CHEF cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kì người nào khác. CHEF & CHEF cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào những việc sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ giành cho khách hàng
 • Giải quyết các tảnh chấp, khiếu nại
 • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật